Vzdělávací obsah pro distanční způsob vzdělávání

 Vzdělávací obsah pro distanční způsob vzdělávání

Při volbě aktivit škola vychází ze všech oblastí RVP PV, činnosti by měly využívat běžné předměty, běžné pomůcky, které jsou pro rodinu dostupné. Škola využívá svůj ŠVP PV a Třídní vzdělávací programy jednotlivých tříd jako základ pro plánování distančního vzdělávání dětí.

Těžiště vzdělávání spočívá především v inspirativních tipech na společné aktivity dětí a rodičů v domácím prostředí, na tvoření, čtení, didaktické hry, pohybové aktivity, společný poslech hudby atd.

Níže je uveden rámec činností a aktivit z jednotlivých oblastí dle RVP PV, které je možno realizovat v podmínkách distančního vzdělávání.

Dítě a jeho tělo (oblast biologická)

 • Praktické denní činnosti pro rozvoj hrubé a jemné motoriky, pro celkovou koordinaci pohybů celého těla (prostírání stolu, úklid prádla ze sušáku, utírání nádobí, zalévání květin apod.).
 • Pohybové aktivity a sportovní činnosti venku (jízda na kole, hry s míčem, hry na venkovním hřišti, sezónní sporty apod.).
 • Pohybové aktivity doma (hry s míčem – koulení, podávání, nápodobové hry, zdravotní cviky, dětská jóga – jednoduché prvky apod.).
 • Činnosti a hry pro rozvoj jemné motoriky (puzzle, korálky, mozaiky, stavebnice, třídění materiálů, omalovánky, PL s grafomotorickým obsahem apod.).
 • Sebeoslužné aktivity (oblékání, obouvání, zavazování bot, hygiena, stolování atd.).
 • Hry na uvolnění svalů ruky, odbourání napětí, procvičení svalů prstů (modelína, písek, různé tvarovací hmoty, domácí plastelína apod.).

Dítě a jeho psychika (oblast psychická)

 • Čtení, vyprávění, naslouchání (v roli vypravěče se střídá dítě s dospělým – vyprávění dle obrázků, využití knížek, časopisů atd.).
 • Činnosti podporující myšlení, poznávací procesy a zájem o poznání nového (např. pozorování v přírodě, sledování počasí, pozorování zvířat, encyklopedie atd.)
 • Hry podporující paměť, soustředění (PEXESO, DOMINO, Kimova hra, slovní hry – Šla babička do městečka…, slovní fotbal, hádanky, jazykolamy atd.).
 • Hry podporující představivost a fantazii (malování, kreslení, skládačky, tvoření z materiálů, stavebnice…).
 • Hry podporující seznamování s matematickými pojmy (manipulace, třídění předmětů a věcí dle vlastností, párování do dvojic, pojmenování barev, tvarů, počítání, porovnávání množství atd.).
 • Hry na rozvoj orientace v prostoru i na ploše (P/L, nahoře/dole – hry s předměty, stavebnice, popis obrázků, např. pohádky O velké řepě – pořadí postav apod.).

          Dítě a ten druhý (oblast interpersonální)

 • Komunikace s druhými, vzájemná interakce, dodržování pravidel rodiny.
 • Hry s pravidly.
 • Společenské hry.
 • Sdílení zážitků, co druhému udělá radost, co naopak?
 • Společné aktivity zaměřené na rozdělení rolí – Na divadlo, Na školu apod.

        Dítě a společnost (oblast sociokulturní)  

 • Zvyky a tradice, které dodržuje rodina, zvyky a tradice, které lze sledovat v okolí.
 • Pravidla společenského soužití (jak se chováme doma, jak na návštěvě, jak v obchodě, u lékaře apod.).
 • Seznamování s lidovou slovesností a literaturou (četba, prohlížení knížek, recitace, deklamace, rytmizace apod.).
 • Seznamování s hudbou a výtvarným uměním (poslech hudby, společný zpěv, hra na rytmické nástroje, prohlížení uměleckých věcí – knihy, stavby a objekty venku atd.).

       Dítě a svět (oblast environmentální)

 • Pozorování a poznávání okolí dítěte a jeho rodiny (co se kde nachází, orientace v prostředí, které dítě obklopuje).
 • Činnosti zaměřené na péči o živou a neživou přírodu (zalévání květin, péče o domácí mazlíčky, pozorování venku, pokusy se semínky, encyklopedie a naučné knihy, sběr přírodnin atd.).
 • Seznamování s ekologií a ochranou přírody (třídění odpadu, šetření energií a vodou, recyklace atd.).

        Doporučení pro rodiče

 • Každý den si s dítětem vyprávějte a povídejte o jeho zážitcích, přáních.
 • Ideálně každý den chvíli čtěte – vytvořte si čtecí rituál – ideálně před spaním, ale třeba také po obědě (v době distanční výuky).
 • Důvěřujte svému dítěti, nechejte mu možnost, aby se učilo být samostatným, zkoušelo nové věci i za cenu „malých škod“ (např. rozbití talíře při utírání nádobí).
 • Zapojte děti do běžných činností a denních aktivit, které se týkají celého dne – doma, na zahradě, v dílně apod.
 • Hrajte s dětmi běžné a známé hry, které znáte ze svého dětství (PEXESO, Domimo, karty).
 • Dopřejte dětem denně pohyb (formou procházky, výletu po okolí, hry se sportovním náčiním – míčem, švihadlem, jízda na kole apod.)
 • Učte dítě stále a průběžně dodržovat pravidla ideálně vlastním příkladem, využijte vhodné denní situace pro poznávání lidských vztahů.     
Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.